dissabte, 6 de juny de 2009

voldria un conte infinit
escrit amb dos versos