dilluns, 22 de març de 2010

és dilluns, plou.
em sento alegre.

vaig a deshora?

si, ja és primavera
i es troben flors
a cada cantonada