dilluns, 24 de maig de 2010

paint....

digestió lenta...
de rumiant...
vaig tornant a mastegar
frases ja fetes...