dimecres, 26 de maig de 2010

què deu anar bé pels nervis?

la sopa d'una granota? es que s'ha de fer amb brins de regalesia i flors blanques, d'aquelles que s'agafen després d'una passejada de tres hores muntanya amunt i avall i amunt encara... posi un pessic de pols d'atmella i no oblidis el vol de ceràmica blanca i tancar els ulls i obrir-los. No és hora de pensar.